Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului

”INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII S.C. ALMERA INTERNAȚIONAL S.R.L.”

ALMERA INTERNATIONAL S.R.L., identificată prin CUI/CIF RO8574866, număr de ordine în Registrul Comerţului J17/1024/1996, cu sediul în JUD. GALAȚI, MUN. GALAȚI, STR. BRĂILEI, BL. BR3 AP. 192, anunţă începerea derulării proiectului ”INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII S.C. ALMERA INTERNAȚIONAL S.R.L.”, cod SMIS 160881, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM - POIM în calitate de Autoritate de Management, în data de 30.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 2.597.635,91 lei, din care:
> 1.152.343,73 lei valoarea eligibilă nerambursabilă totală;
> 979.492,17 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC;
> 172.851,56 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
> 942.826,68 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intensității energetice a activității societății, contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:

Durata de implementare a proiectului: 30.03.2023 - 31.12.2023

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020
Axa Prioritara 11 - Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor
Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor
Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile - clasa CAEN 10, 11(parțial)

Date de contact:
Denumire beneficiar: ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.
Nume, prenume: Mihaela Vlad
Telefon: (0040) 236.466225
E-mail /website: [email protected] / WWW.ALMERA.RO

28 decembrie 2023

ALMERA INTERNATIONAL S.R.L., identificată prin CUI RO8574866, număr de ordine în Registrul Comerţului J17/1024/1996, cu sediul în JUD. GALAȚI, MUN. GALAȚI, STR. BRĂILEI, BL. BR3 AP. 192, anunţă finalizarea proiectului INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII S.C. ALMERA INTERNAȚIONAL S.R.L., cod SMIS 160881, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11 - Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor , Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile - clasa CAEN 10, 11(parțial).

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM - POIM în calitate de Autoritate de Management, având numărul 2114 din data de 07.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 1.281.022,34 lei, din care:

- 585.767,26 lei - valoare eligibilă nerambursabilă totală;

- 479.264,12 lei - valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului;

- 215.990,96 lei - valoare totală neeligibilă.

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea eficienței energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentarii cu energie, dezvoltării durabile și competitivității. Planul de măsuri adecvat pentru eficiență energetică se rezumă la măsuri organizatorice privind instalarea unei centrale fotovoltaice ceea ce va conduce la economisirea unei cantități echivalente de energie electrică de 464,98 MWh/an. In primul an după implementarea proiectului , gazele cu efect de seră vor fi 122,97 tCO2 echivalent. Valoarea procentuală a GES după implementarea proiectului va fi de 55,51%.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Instalarea unei capacități de producție de energie din surse regenerabile cu o putere instalată de 400 kWp.
  2. Reducerea cantitativă si procentuală a consumului de energie primara la nivelul societății ALMERA INTERNATIONAL S.R.L cu 464,98 MWh/an reprezentând o reducere procentuală de 50,34% ;
  3. Reducerea cantitativă și procentuală a emisiilor rezultante de gaze cu efect de seră la nivelul societății S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L . În primul an după implementarea proiectului , gazele cu efect de seră vor fi 122,97 tCO2 echivalent, reprezentând o reducere procentuală de 55,51 % față de anul 2021.

Data de începere a proiectului:  mai 2023

Data de finalizare a proiectului: decembrie 2023

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon +40.236.466225 si e-mail: [email protected] 

Logo firma